دل

دل
3.1 دل imdb
  • +13
  • ژانر : عاشقانه ایرانی اجتماعی
  • سال ساخت : 1397
  • سال انتشار : 1398
  • مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه
  • محصول کشور : ایران
  • جهت استفاده از ترافیک نیم بها ، حتما باید بدون وی پی ان وارد شوید ...

خلاصه داستان : دل یک ملودرام اجتماعی است که در خلاصه داستان آن آمده است آرش (حامد بهداد) و رستا (ساره بیات) که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، پس از فراز و نشیب فراوان به روز عروسی خود می رسند اما با پیدا شدن رقیبی قدیمی در شب عروسی... ..
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown299 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown315 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown358 مگابایتقسمت سوم
دانلودUnknown357 مگابایتقسمت چهارم
دانلودUnknown342 مگابایتقسمت پنجم
دانلودUnknown343 مگابایتقسمت ششم
دانلودUnknown349 مگابایتقسمت هفتم
دانلودUnknown339 مگابایتقسمت هشتم
دانلودUnknown322 مگابایتقسمت نهم
دانلودUnknown336 مگابایتقسمت دهم
دانلودUnknown342 مگابایتقسمت یازدهم
دانلودUnknown363 مگابایتقسمت دوازدهم
دانلودUnknown362 مگابایتقسمت سیزدهم
دانلودUnknown340 مگابایتقسمت چهاردهم
دانلودUnknown339 مگابایتقسمت پانزدهم
دانلودUnknown333 مگابایتقسمت شانزدهم
دانلودUnknown387 مگابایتقسمت هفدهم
دانلودUnknown378 مگابایتقسمت هجدهم
دانلودUnknown377 مگابایتقسمت نوزدهم
دانلودUnknown370 مگابایتقسمت بیستم
دانلودUnknown362 مگابایتقسمت بیست و یکم
دانلودUnknown370 مگابایتقسمت بیست و دوم
دانلودUnknown290 مگابایتقسمت بیست و سوم
دانلودUnknown290 مگابایتقسمت بیست و چهارم
دانلودUnknown288 مگابایتقسمت بیست و پنجم
دانلودUnknown289 مگابایتقسمت بیست و ششم
دانلودUnknown308 مگابایتقسمت بیست و هفتم
دانلودUnknown300 مگابایتقسمت بیست و هشتم
دانلودUnknown307 مگابایتقسمت بیست و نهم
دانلودUnknown294 مگابایتقسمت سی ام
دانلودUnknown296 مگابایتقسمت سی و یکم
دانلودUnknown284 مگابایتقسمت سی و دوم
دانلودUnknown334 مگابایتقسمت سی و سوم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown473 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown500 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown511 مگابایتقسمت سوم
دانلودUnknown673 مگابایتقسمت چهارم
دانلودUnknown525 مگابایتقسمت پنجم
دانلودUnknown548 مگابایتقسمت ششم
دانلودUnknown539 مگابایتقسمت هفتم
دانلودUnknown522 مگابایتقسمت هشتم
دانلودUnknown504 مگابایتقسمت نهم
دانلودUnknown528 مگابایتقسمت دهم
دانلودUnknown528 مگابایتقسمت یازدهم
دانلودUnknown560 مگابایتقسمت دوازدهم
دانلودUnknown557 مگابایتقسمت سیزدهم
دانلودUnknown536 مگابایتقسمت چهاردهم
دانلودUnknown532 مگابایتقسمت پانزدهم
دانلودUnknown522 مگابایتقسمت شانزدهم
دانلودUnknown607 مگابایتقسمت هفدهم
دانلودUnknown593 مگابایتقسمت هجدهم
دانلودUnknown591 مگابایتقسمت نوزدهم
دانلودUnknown592 مگابایتقسمت بیستم
دانلودUnknown569 مگابایتقسمت بیست و یکم
دانلودUnknown580 مگابایتقسمت بیست و دوم
دانلودUnknown514 مگابایتقسمت بیست و سوم
دانلودUnknown514 مگابایتقسمت بیست و چهارم
دانلودUnknown510 مگابایتقسمت بیست و پنجم
دانلودUnknown513 مگابایتقسمت بیست و ششم
دانلودUnknown543 مگابایتقسمت بیست و هفتم
دانلودUnknown530 مگابایتقسمت بیست و هشتم
دانلودUnknown542 مگابایتقسمت بیست و نهم
دانلودUnknown521 مگابایتقسمت سی ام
دانلودUnknown528 مگابایتقسمت سی و یکم
دانلودUnknown506 مگابایتقسمت سی و دوم
دانلودUnknown545 مگابایتقسمت سی و سوم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown840 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown834 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown917 مگابایتقسمت سوم
دانلودUnknown1020 مگابایتقسمت چهارم
دانلودUnknown844 مگابایتقسمت پنجم
دانلودUnknown880 مگابایتقسمت ششم
دانلودUnknown867 مگابایتقسمت هفتم
دانلودUnknown839 مگابایتقسمت هشتم
دانلودUnknown816 مگابایتقسمت نهم
دانلودUnknown850 مگابایتقسمت دهم
دانلودUnknown846 مگابایتقسمت یازدهم
دانلودUnknown899 مگابایتقسمت دوازدهم
دانلودUnknown897 مگابایتقسمت سیزدهم
دانلودUnknown863 مگابایتقسمت چهاردهم
دانلودUnknown856 مگابایتقسمت پانزدهم
دانلودUnknown840 مگابایتقسمت شانزدهم
دانلودUnknown1080 مگابایتقسمت هفدهم
دانلودUnknown1060 مگابایتقسمت هجدهم
دانلودUnknown1050 مگابایتقسمت نوزدهم
دانلودUnknown1050 مگابایتقسمت بیستم
دانلودUnknown1010 مگابایتقسمت بیست و یکم
دانلودUnknown1030 مگابایتقسمت بیست و دوم
دانلودUnknown827 مگابایتقسمت بیست و سوم
دانلودUnknown827 مگابایتقسمت بیست و چهارم
دانلودUnknown821 مگابایتقسمت بیست و پنجم
دانلودUnknown825 مگابایتقسمت بیست و ششم
دانلودUnknown874 مگابایتقسمت بیست و هفتم
دانلودUnknown851 مگابایتقسمت بیست و هشتم
دانلودUnknown870 مگابایتقسمت بیست و نهم
دانلودUnknown838 مگابایتقسمت سی ام
دانلودUnknown848 مگابایتقسمت سی و یکم
دانلودUnknown815 مگابایتقسمت سی و دوم
دانلودUnknown1022 مگابایتقسمت سی و سوم

جهت درج نظر ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !


جهت درج نقد ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !