The Boys

The Boys
8.7 The Boys imdb
  • TV-MA

خلاصه داستان : داستان سریال پسران (The Boys) در دنیایی اتفاق می افتد که ابرقهرمان ها وجه تاریک از شهرت خود را در آغوش گرفته و به سمت فساد کشیده شده اند. در این میان، یک گروه از ویجیلانته ها (مبارزان پارتیزان) که برای پلیس سیا (سی آی اِی) کار میکنند، موظف میشوند تا به هر قیمتی که شده، ابرقهرمان های فاسد را نابود کنند…
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودAmazon11 مگابایت720p
انکودرحجمعنوان
دانلودRG992 مگابایتقسمت اول
دانلودRG847 مگابایتقسمت دوم
دانلودRG906 مگابایتقسمت سوم
دانلودRG958 مگابایتقسمت چهارم
دانلودRG1067 مگابایتقسمت پنجم
دانلودRG880 مگابایتقسمت ششم
دانلودRG868 مگابایتقسمت هفتم
دانلودRG1004 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودMkvCage515 مگابایتقسمت اول
دانلودMkvCage506 مگابایتقسمت دوم
دانلودMkvCage470 مگابایتقسمت سوم
دانلودMkvCage484 مگابایتقسمت چهارم
دانلودMkvCage516 مگابایتقسمت پنجم
دانلودMkvCage516 مگابایتقسمت ششم
دانلودMkvCage483 مگابایتقسمت هفتم
دانلودMkvCage570 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودPahe256 مگابایتقسمت اول
دانلودPahe256 مگابایتقسمت دوم
دانلودPahe256 مگابایتقسمت سوم
دانلودPahe256 مگابایتقسمت چهارم
دانلودPahe256 مگابایتقسمت پنجم
دانلودPahe256 مگابایتقسمت ششم
دانلودPahe256 مگابایتقسمت هفتم
دانلودPahe255 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودPSA611 مگابایتقسمت اول
دانلودPSA641 مگابایتقسمت دوم
دانلودPSA676 مگابایتقسمت سوم
دانلودPSA638 مگابایتقسمت چهارم
دانلودPSA600 مگابایتقسمت پنجم
دانلودPSA681 مگابایتقسمت ششم
دانلودPSA643 مگابایتقسمت هفتم
دانلودPSA802 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودPahe461 مگابایتقسمت اول
دانلودPahe461 مگابایتقسمت دوم
دانلودPahe461 مگابایتقسمت سوم
دانلودPaHe512 مگابایتقسمت چهارم
دانلودPHOENiX360 مگابایتقسمت پنجم
دانلودPHOENiX367 مگابایتقسمت ششم
دانلودPHOENiX334 مگابایتقسمت هفتم
دانلودPHOENiX420 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودRMT301 مگابایتقسمت اول
دانلودRMT339 مگابایتقسمت دوم
دانلودRMT324 مگابایتقسمت سوم
دانلودPaHe256 مگابایتقسمت چهارم
دانلودRMT313 مگابایتقسمت پنجم
دانلودRMT314 مگابایتقسمت ششم
دانلودRMT286 مگابایتقسمت هفتم
دانلودRMT368 مگابایتقسمت هشتم

جهت درج نظر ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !


جهت درج نقد ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !