وسوسه

وسوسه
  • PG-13

خلاصه داستان : داستان سریال وسوسه در مورد پرونده های قضایی و تجاوز به عنف،قتل و خیانت می باشد که در قسمت اول آن لانه روباه بر اساس پرونده کیفری شبنم نوشته شده است که در شب سالگرد ازدواجش یک تصمیم اشتباه او هولناک ترین کابوس زندگیش را رقم می زند و او را تا مرز جنون و نابودی می کشاند.
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown468 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown470 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown571 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown457 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown683 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown484 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودUnknown411 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown418 مگابایتقسمت هشتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown462 مگابایتقسمت نهم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown191 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown194 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown249 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown190 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown324 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown215 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودUnknown182 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown179 مگابایتقسمت هشتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown198 مگابایتقسمت نهم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown88 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown89 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown119 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown87 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown158 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown102 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودUnknown86 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown84 مگابایتقسمت هشتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown93 مگابایتقسمت نهم

جهت درج نظر ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !


جهت درج نقد ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !