Black Mirror

Black Mirror
8.8 Black Mirror imdb
  • R

خلاصه داستان : این سریال در هر قسمت از خود با داستان های فوق العاده زیبا و متفاوت سعی دارد اعتراضی نسبت به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و اعتیاد مردم به آنرا نشان دهند که بصورت روز افزون در حال پیشترفت در زندگی انسان هاست…
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown10 مگابایت720p
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown885 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown1456 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown775 مگابایتقسمت سوم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown690 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown1210 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown860 مگابایتقسمت سوم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown340 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown340 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown340 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown340 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown340 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown720 مگابایتقسمت ششم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown250 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown280 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown230 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown260 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown240 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown370 مگابایتقسمت ششم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown660 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown440 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown500 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown445 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown350 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown590 مگابایتقسمت ششم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown390 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown250 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown230 مگابایتقسمت سوم
دانلودUnknown190 مگابایتقسمت چهارم
دانلودUnknown380 مگابایتقسمت پنجم
دانلودUnknown290 مگابایتقسمت ششم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown395 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown196 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown230 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown190 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown345 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown290 مگابایتقسمت ششم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown530 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown610 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown575 مگابایتقسمت سوم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown383 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown400 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown300 مگابایتقسمت سوم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown290 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown310 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown280 مگابایتقسمت سوم

جهت درج نظر ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !


جهت درج نقد ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !