شام ایرانی

شام ایرانی
  • R
  • ژانر : کمدی ایرانی مسابقه تاک شو
  • سال ساخت : 1398
  • سال انتشار : 1399
  • مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه
  • محصول کشور : ایران
  • جهت استفاده از ترافیک نیم بها ، حتما باید بدون وی پی ان وارد شوید ...

خلاصه داستان : این برنامه برای عرضه در رسانه خانگی ساخته شده‌است و خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی، بازیگران سینما و ورزشکاران رشته‌های مختلف در این برنامه باهم رقابت می‌کنند.
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown991 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown1013 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown944 مگابایتقسمت سوم
دانلودUnknown928 مگابایتقسمت چهارم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown614 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown599 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown543 مگابایتقسمت سوم
دانلودUnknown499 مگابایتقسمت چهارم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown378 مگابایتقسمت اول
دانلودUnknown363 مگابایتقسمت دوم
دانلودUnknown335 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown328 مگابایتقسمت چهارم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown879 مگابایتقسمت پنجم
دانلودUnknown1000 مگابایتقسمت ششم
دانلودUnknown1050 مگابایتقسمت هفتم
دانلودUnknown1180 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown498 مگابایتقسمت پنجم
دانلودUnknown584 مگابایتقسمت ششم
دانلودUnknown629 مگابایتقسمت هفتم
دانلودUnknown668 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown349 مگابایتقسمت پنجم
دانلودUnknown358 مگابایتقسمت ششم
دانلودUnknown406 مگابایتقسمت هفتم
دانلودUnknown425 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown1100 مگابایتقسمت نهم
دانلودUnknown1050 مگابایتقسمت دهم
دانلودUnknown1010 مگابایتقسمت یازدهم
دانلودUnknown1370 مگابایتقسمت دوازدهم
دانلودUnknown1350 مگابایتقسمت سیزدهم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown642 مگابایتقسمت نهم
دانلودUnknown608 مگابایتقسمت دهم
دانلودUnknown690 مگابایتقسمت یازدهم
دانلودUnknown599 مگابایتقسمت دوازدهم
پخش آنلاین | دانلودUnknown780 مگابایتقسمت سیزدهم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown408 مگابایتقسمت نهم
دانلودUnknown408 مگابایتقسمت دهم
دانلودUnknown439 مگابایتقسمت یازدهم
دانلودUnknown480 مگابایتقسمت دوازدهم
دانلودUnknown502 مگابایتقسمت سیزدهم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown1810 مگابایتقسمت چهاردهم
دانلودUnknown1430 مگابایتقسمت پانزدهم
دانلودUnknown1940 مگابایتقسمت شانزدهم
دانلودUnknown1820 مگابایتقسمت هفدهم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown752 مگابایتقسمت چهاردهم
دانلودUnknown755 مگابایتقسمت پانزدهم
دانلودUnknown783 مگابایتقسمت شانزدهم
دانلودUnknown809 مگابایتقسمت هفدهم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown447 مگابایتقسمت چهاردهم
دانلودUnknown393 مگابایتقسمت پانزدهم
دانلودUnknown459 مگابایتقسمت شانزدهم
دانلودUnknown476 مگابایتقسمت هفدهم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown1320 مگابایتقسمت هجدهم
دانلودUnknown1390 مگابایتقسمت نوزدهم
دانلودUnknown1530 مگابایتقسمت بیستم
دانلودUnknown1350 مگابایتقسمت بیست و یکم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown660 مگابایتقسمت هجدهم
دانلودUnknown679 مگابایتقسمت نوزدهم
دانلودUnknown686 مگابایتقسمت بیستم
دانلودUnknown684 مگابایتقسمت بیست و یکم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown394 مگابایتقسمت هجدهم
دانلودUnknown400 مگابایتقسمت نوزدهم
دانلودUnknown404 مگابایتقسمت بیستم
دانلودUnknown402 مگابایتقسمت بیست و یکم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown1070 مگابایتقسمت بیست و دوم
دانلودUnknown1370 مگابایتقسمت بیست و سوم
دانلودUnknown1490 مگابایتقسمت بیست و چهارم
دانلودUnknown1018 مگابایتقسمت بیست و پنجم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown510 مگابایتقسمت بیست و دوم
دانلودUnknown702 مگابایتقسمت بیست و سوم
دانلودUnknown827 مگابایتقسمت بیست و چهارم
دانلودUnknown616 مگابایتقسمت بیست و پنجم
انکودرحجمعنوان
دانلودUnknown300 مگابایتقسمت بیست و دوم
دانلودUnknown418 مگابایتقسمت بیست و سوم
دانلودUnknown492 مگابایتقسمت بیست و چهارم
دانلودUnknown368 مگابایتقسمت بیست و پنجم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown1560 مگابایتقسمت بیست و ششم
پخش آنلاین | دانلودUnknown1280 مگابایتقسمت بیست و هفتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown1270 مگابایتقسمت بیست و هشتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown1670 مگابایتقسمت ببست و‌ نهم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown759 مگابایتقسمت بیست و ششم
پخش آنلاین | دانلودUnknown769 مگابایتقسمت بیست و هفتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown698 مگابایتقسمت بیست و هشتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown913 مگابایتقسمت بیست و نهم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown401 مگابایتقسمت بیست و ششم
پخش آنلاین | دانلودUnknown416 مگابایتقسمت بیست و هفتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown361 مگابایتقسمت بیست و هشتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown462 مگابایتقسمت بیست و نهم

جهت درج نظر ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !


جهت درج نقد ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !