Cursed

Cursed
5.5 Cursed  imdb
  • R

خلاصه داستان : این سریال قرار است داستان نیمو را به تصویر بکشد. نیمو یک قهرمان نوجوان است که استعداد نهفته و مرموزی در خود دارد و سرنوشت او این خواهد بود که به بانوی دریاچه‌ی قدرتمند و البته محزون تبدیل شود. او بعد از مرگ مادرش، به‌طور ناگهانی با فردی به‌نام آرتور برخورد می‌کند؛ یک مزدور جوان که در تلاش است تا مرلین را پیدا کند و یک شمشیر باستانی را به مقصد مورد نظرش برساند. نیمو در طی جریان ماجراجویی و سفرش، تبدیل به نماد شجاعت و شورش علیه پالادین‌های قرمز ترسناک و همچنین پادشاه آن‌ها یعنی اوتر پندراگون می‌شود.
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودYouTube10 مگابایت720p
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودBWBP760 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودBWBP680 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودBWBP718 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودBWBP847 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودBWBP827 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودBWBP786 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودBWBP784 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودBWBP762 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودPahe604 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودPahe424 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودPahe482 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودPahe596 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودPahe594 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودPahe539 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودPahe539 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودPahe537 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودPahe389 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودPahe275 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودPahe277 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودPahe341 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودPahe301 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودPahe317 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودPahe346 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودPahe281 مگابایتقسمت هشتم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.13117 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.12770 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.12849 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.13251 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.13147 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.13113 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.13106 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.12988 مگابایتقسمت هشتم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.13114 مگابایتقسمت نهم
پخش آنلاین | دانلودWEB-DL.DDP5.13177 مگابایتقسمت دهم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV551 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV357 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV300 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV572 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV373 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV406 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV470 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV396 مگابایتقسمت هشتم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV316 مگابایتقسمت نهم
پخش آنلاین | دانلودGalaxyTV420 مگابایتقسمت دهم
انکودرحجمعنوان
پخش آنلاین | دانلودUnknown314 مگابایتقسمت اول
پخش آنلاین | دانلودUnknown208 مگابایتقسمت دوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown182 مگابایتقسمت سوم
پخش آنلاین | دانلودUnknown327 مگابایتقسمت چهارم
پخش آنلاین | دانلودUnknown219 مگابایتقسمت پنجم
پخش آنلاین | دانلودUnknown240 مگابایتقسمت ششم
پخش آنلاین | دانلودUnknown269 مگابایتقسمت هفتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown234 مگابایتقسمت هشتم
پخش آنلاین | دانلودUnknown191 مگابایتقسمت نهم
پخش آنلاین | دانلودUnknown247 مگابایتقسمت دهم

جهت درج نظر ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !


جهت درج نقد ، باید وارد حساب خود شوید یا ثبت نام کنید !